space 123 ignition - elektronisk tenning for klassiske biler

Produkter


123-B21-B23-R-V


Typer: Volvo 200, 300, 700, 900
PDF: 123SWITCH4.pdf
Pris: På forespørsel

Fordeleren passer til Volvo B17, B19, B21, B23 og B230 motorer.
Passer også når motoren står i en nytte- eller lastebil eller båt.

Fordeleren har også tenningskurver for alternativ drivstoff som LPG/Etanol.